A - Размер шрифта A +

Жамбыл ауданы

Жамбыл аудандықәдістемеліккабинетініңағаәдіскері: АденоваСалтанатСабетовна

Жұмысбағыты:  инновация және эксперимент ,психология,білім сапасын талдау-диагностикалау жұмысы бойынша

Әдіскер:  СатылғановаАйгерім Әскербековна - мектепкедейінгібілім беру, мектепалдыдаярлықтобы, шағынорталықтар, кітапхана,қысқа мерзімді курсқа жіберу бойынша.

Әдіскер:   ЭлиповаҒалияСембаевна - химия, биология, география, өзін-өзітанупәндері мен шағынжинақталғанмектепбойынша

Әдіскер:  ҚарымбаеваПерузаКөптілеуовна - физика, математика, информатика пәндері, ақпараттандыру, дарындыбалаларменжұмысбойынша

Әдіскер:  Адилова Гулжан Тураровна   - тарих, дінтану, құқықпәндері, педагог қызметкерлерініңбіліктілігінарттыру.

Әдіскер:Сатова Ардақ Жарылқасыновна –бастауыш сынып ,сызу, бейнелеу, технология  пәндері бойынша

Әдіскер:  Байжарыкова Салтанат Тоғайбаевна – қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі мен әдебиеті,шетел  тілі ,үш тілділік бойынша

Жамбыл аудандықәдістемелік кабинет мекен-жайы: Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш аулы Абай көшесі 47

Байланыс телефоны, факс: 872(770) 2-26-71, 2-03-87

e-mail:  Jam_raiono@mail.ru

Ауданбойыншажалпымектеп саны – 60

оныңішіңде:

- Бастауышмектеп - 8

- Негізгімектеп- 6

- Орта мектеп – 45

-Мектеп/балабақша-1

Мемлекеттіктілдеоқытылатынмектептер саны - 42

Орыс және мемлекеттік тілдерде оқытылатын мектептер саны - 18

Мұғалімдердіңжалпы саны – 2413

оныңішіңде:

- Жоғарғысанатты - 477

- Біріншісанатты - 632

- Екіншісанатты - 624

- Санатыжоқтар - 680

Оқушыларконтингенті - 26652

© 2022. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.
Разработка